LFKU er en landsforening for de frikirkelige børne- og ungdomsforeninger, som ikke har egne landsforeninger i deres bagland.

Igennem lokalforeningernes arbejde ønsker vi at samle børn og unge i fællesskab omkring de kristne værdier og at række ud til socialt svagt stillede grupper.

Vi har over 1700 medlemmer fordelt på mere end 30 lokalforeninger.

Vi tilbyder

Udover aktiviteter i Danmark, arrangerer vi også internationale aktiviteter, som ture, inspirationsrejser og udviklingsarbejde.

Vores konsulenter tilbyder sparring og afholdelse af arrangementer i både Danmark og udlandet, og vi er medarrangører på flere landsdækkende konferencer.

Vores sekretariat støtter lokalforeningernes arbejde i form af medlemsservice, administration og økonomisk støtte. Denne modtager vi gennem vores medlemskab af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) via bl.a. udlodningsmidler, lokalforeningspuljen og den internationale pulje.

Vi lever op til de krav, der stilles til organisation og medlemskab i Udlodningsloven. Derudover hjælper vi lokalforeningerne med at leve op til de krav, der stilles i Folkeoplysningsloven.

Medlemskab af LFKU

Hvis I som lokalforening ønsker at blive medlem af LFKU, er du altid velkomne til at kontakte vores sekretariat for en snak om de muligheder og fordele, der ligger i det.