For at blive medlem af LFKU, skal du være medlem i en lokalforening og betale kontingent til denne. Via linksene herunder, kan du melde dig selv eller dit barn ind i din lokalforening.

Betaler af kontingent skal være medlemmet selv, forældre, stedforældre eller værge.
Indmeldelsen er gyldig, når din kontingent betaling er gennemført, hvorefter betaler
modtager en bekræftelsesmail. Kontingentet fastsættes af den enkelte lokalforening og er gældende for indeværende år med alle de vedtægtsbestemte rettigheder.

Ønsker du at melde en lokalforening ind i LFKU, kan du læse mere om os her.