Simon Holtti

Sekretariatsleder

Medlemsservice, formalia og div. administration og internationale ture og projekter.


Kontakt Simon på:

Kathrine Jul Chercka

Kommunikationsansvarlig

Hjemmeside, sociale medier og
nyhedsbrev


Kontakt Kathrine på: