I LFKU laver vi internationalt arbejde på to måder:

 1. Missions- og udviklingsarbejde

  Igennem DUFs internationale pulje har vi mulighed for at række ud til børne- og ungdomsgrupper i udlandet med færre ressourcer end vores egne lokalforeninger.

  Gennem spændende pilotprojekter i samarbejde med lokale organisationer kan vi være med til at udvikle det lokale arbejde i udlandet og samtidig udruste vores egne medlemmer og dermed skabe bæredygtige foreninger, hvor den enkelte vokser og trives.

  Tidligere har vi f.eks. arrangeret netværk med ungdomsgrupper i Frankrig & Spanien, seminar, børnearbejde & ledertræning på Filippinerne og sommerlejre i Ukraine.

 2. Inspiration og udrustning

  Gennem ture til konferencer og seminarer i udlandet kan medlemmer af vores lokalforeninger få inspiration og udrustning til det lokale arbejde. Vi mener, det er vigtigt aldrig at stoppe med at lære. Derfor er vi hele tiden på udkig efter muligheder for denne type ture .

  Vi har tidligere bl.a. arrangeret ture til Rocknations ungdomskonference i England, Jesus Culture konference i Berlin og Awakening Europe forskellige steder i Europa.

Alle medlemmer i LFKUs lokalforeninger kan deltage i de internationale aktiviteter og rejser.

Vil du vide mere om, hvordan du kan deltage i eller være rejseleder på en tur, kan du kontakte vores internationale konsulent Morten Olesen på morten@lfku.dk.