Administration
Har du brug for at komme i kontakt med os i forbindelse med administration, medlemsservice, formalia o. lign.
kan du kontakte Verner Lundbak på vores sekretariat:

mail: kontor@lfku.dk
Tlf.: 28 29 41 75

LFKUs sekretariat
Kirkestien 32A
2630 Taastrup

Arrangementer m.m.
Du er altid velkommen til at kontakte en af vores ansatte for sparring og afholdelse af arrangementer.