I LFKU er vi medarrangører af de to landsdækkende konferencer Brighter og BMK, som du kan læse mere om herunder.

Brighter

Brighter er en tværkirkelig ungdomskonference med lovsang, undervisning, fællesskab og meget mere som afholdes hvert år over fire dage i efterårsferien.

Brighter ønsker at give unge et møde med Gud, skabe relationer på tværs af kirkeretninger og styrke lokale ungdomsgrupper.

BMK

BMK er en tværkirkelig børnemedarbejderkonference med undervisning, lovsang, workshops, seminarer, inspirationsstande og meget mere som afholdes hvert andet år i en weekend i efteråret.

BMK ønsker at inspirere, opmuntre og udruste børnemedarbejdere til deres tjeneste igennem opgraderet viden, udvidet faglighed, erfaringsudveksling og dannelse af netværk.

Næste BMK afholdes i oktober 2023.