Aktivitetsoversigt

I forbindelse med revision i LFKU, skal alle lokalforeninger hvert år udfylde en aktivitetsoversigt

Det er vigtigt at oversigten indeholder aktiviteter for alle aldersgrupper, som I modtager tilskud for. Derudover skal oversigten indeholde foreningsaktiviteter, som skal bestå af min. 2 bestyrelsesmøder og en generalforsamling pr. år.
Udfyld og underskriv oversigten og send den til kontoret.

Generalforsamling

Hvert år skal hver lokalforening afholde generalforsamling inden 31/3. Efterfølgende skal I indsende referat inkl. formandens beretning til kontoret.

Generalforsamlingen skal afholdes fysisk, mens bestyrelsesmøder kan afholdes online.

Dagsorden til generalforsamling
For at sikre, at I overholder jeres vedtægter, kan I kopiere dagsordenen til generalforsamlingen fra disse.  Når I skriver referat fra generalforsamlingen, kan I ligeledes kopiere dagsordenen, så I sikrer jer, at alle punkter er med. 

Regnskab

Hvert år skal I ligeledes i 1. kvartal indsende jeres årsregnskab for året før.
I den forbindelse er det vigtigt, at de midler, I modtager fra LFKU skal bruges til “det formålsbestemte arbejde” og ikke til aktiviteter, der kun har social karakter.

Derudover er det vigtigt at huske, at LFKU er arrangør (eller medarrangør) af aktiviteterne og er derfor ansvarlige for dem. Derfor er det ikke et tilskud, I modtager fra LFKU, men en mellemregning, hvor LFKU i sidste ende betaler for arrangementet. Skriv derfor ikke ”tilskud fra LFKU” i jeres regnskab, men i stedet skriver f.eks. ”LFKU-arrangement” eller ”Afregning LFKU”.