D. 3. – 18. april 2022 rejser en gruppe fra vores lokalforening Aarhus Vineyard B&U til Nepal.

Her skal de mødes med organisationen International Nepal Fellowship (INF), som arbejder med at fremme sundhed og adgangen til sundhedsydelser for befolkningen i det vestlige Nepal.

Turen er bevilget af DUF, og er en såkaldt Partneridentifikation, hvor vi i LFKU undersøger mulighederne for at starte et samarbejde op med en lokal organisation i Nepal. I LFKU vil vi gerne være samfundsengagerede og række ud til socialt svagt stillede grupper. INF har en vision om at skabe bæredygtige initiativer, der styrker sundheden og livskvaliteten for både den enkelte og i samfundet. Samtidig har de fokus på de fattigste og på mennesker med stigmatiserede sygdomme. Vi har derfor store forventniger til både et evt. fremtidigt samarbejde med INF.

Projektgruppen ledes af Maj Jensby (nederst, i midten), der tidligere har været missionær i Nepal.

Vil du vide mere om turen eller om, hvordan du kan starte et projektarbejde eller partneridentifikation op?
Så kontakt vores Internationale konsulent Simon Holtti på kontor@lfku.dk

Projekttur til Nepal 3. – 18. april 2022