I samarbejde med de andre organisationer bag B-M-K, udbyder LFKU Kurset ”Børns åndelighed og tro”.

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for børns åndelighed og teologien bag denne.
Derudover får du indblik i områder som børns udvikling, legens betydning, børn og familie, barnet som en del af verden, læringsstile og dig selv som leder.
Kurset gør dig i stand til at reflektere over egen praksis og ruster dig også til at formidle vigtigheden af arbejdet med børn for andre.

Kurset består af to moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge, der passer en.

I 2023 afholdes modul 2 i weekenderne 3.-5. februar og d. 24.-26 marts på Ådalen Retræte.

Læs mere og tilmeld dig på kursets hjemmeside

Kursus om børns åndelighed og tro forår 2023