I samarbejde med de andre organisationer bag B-M-K, udbyder LFKU Kurset ”Børns åndelighed og tro”.

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for børns åndelighed og teologien bag denne.
Derudover får du indblik i områder som børns udvikling, legens betydning, børn og familie, barnet som en del af verden, læringsstile og dig selv som leder.
Kurset gør dig i stand til at reflektere over egen praksis og ruster dig også til at formidle vigtigheden af arbejdet med børn for andre.

I 2024 afholdes kurset i weekenderne 2.-4. februar og 5.-7. april på Ådalen Retræte.

Læs mere og tilmeld dig på kursets hjemmeside

Kursus om børns åndelighed og tro 2024