Historie

LFKU blev stiftet i 1996 med baggrund i, at mange uafhængige frikirker havde et godt organiseret børne- og ungdomsarbejde. Der var behov for at udvikle frivillige ledere,

u-landsarbejde og hjælpe de lokale foreninger med de administrative procedurer, der er nødvendige i Danmark.

Vores formål er, at samle de Frikirkelige ungdomsforeninger i Danmark, hvis bagland ikke er tilknyttet nogen landsorganisation, og hvis idégrundlag er at tro på Jesus.

For derigennem at virke blandt medlemmerne for en sund livsindstilling, på grundlag af en kristen livsanskuelse.

Organisationen betragter det som sin opgave, at samle børn og unge gennem lokalafdelingerne, til fællesskab om kristne værdier, for derigennem at skabe mulighed for at vokse op som harmoniske mennesker. Organisationen skal endvidere via lokalafdelingerne, opmuntre til at række ud til socialt svage stillede grupper.

Vi er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og herigennem får vi støtte til at drive vores arbejde. Vi har derfor de krav til organisation og medlemskab jf. reglerne i vejledningen for Tips- og lottoloven.

Hvis I, er en lokalforening der kunne tænke jer, at blive medlem af LFKU med de muligheder og fordele der ligger i det, så henvend jer til vores sekretariat.

Du kan finde LFKU’s vedtægter her.