Inspiration

Mangler du inspiration og/eller undervisningsmateriale til din tjeneste blandt børn?

Medarbejderdage afholdes lokalt med faglig pædagogisk sparring/udvikling.

Gratis materialer til dig og din børnekirke: www.børnekirken.nu og lad dig inspirere! Her kan du frit downloade materialer og programmer til kirkens børnearbejde.

Du kan også hente spændende ting hos www.bornogtro.dk og/eller på www.boernezone.dk

Gudstjenester for hele familien

Surprisegudstjeneste – hvad er det? 

En anderledes søndag, hvor hele kirkefamilien er sammen –

alle børn og voksne kan deltage – uanset alder!

Dine valg former dit liv! Nogle gange udvikler livet sig anderledes end vores oprindelige drøm – og livet går i knuder. Selv der kan du hente hjælp hos Gud – og sommetider kan mennesker også være en hjælp.

Budskabet formidles via storytelling, sang, musik, dukker, trylleri og levende dyr.

Børneevents i kirken/byen

Find en lørdag – afsæt tiden kl. 12 – 16 – bestil lokaler – find 5 – 7 medarbejdere udover dig selv – ring på 22 76 53 00. Henny sørger for indkøb til det kreative, program og planlægning af dagen. Spørg nogen om at bage pølsehorn og kage, eller køb lidt ind til forfriskninger.

Du kan vælge mellem flg. temaer:

1. Jungledoktor Hjerte God – kirken/lokalet pyntes op til junglestemning, og jagten går ind på at finde krybskytterne, som er efter dyrene. Undervejs samles kostbare sten, som sidst på dagen veksles til præmier. Der optjenes sten ved at løse forskellige kreative opgaver og der afsluttes med en lille andagt om Guds hjerte for mennesker.

2. Jagten i Hønsegården – der pyntes op med halmballer, laves to kæmpereder, hvor hønsene bor og derefter kæmpes der om æggene. De to hønse klaner slås mod hinanden for at vinde flest æggepoint, som veksles til chokoladeæg sidst på dagen. Samtidig med indsamling af æg, løses der flere kreative opgaver, som også giver æggepoint. Som afslutning fortælles påskebudskabet i al sin storhed og enkelthed.

3. Cirkus for hele byen – er en dag, hvor der pyntes med fest og farver og hver enkelt barn får sin særlige opgave. Igennem dagen skal, der løses forskellige cirkusopgaver. Dagen afsluttes med en Cirkusforestilling for forældre/byen og andre der har lyst at være med. Som afslutning overrækkes diplomer og evt. cirkuspriser, og efterfølges af en lille fortælling, der sætter fokus på vores værdi som mennesker, skabt af Gud.